Nhiệm vụ Thăng Cấp Nguyên Thần 3/17/2017

Nhiệm vụ Thăng Cấp Nguyên Thần

 

Nhiệm vụ tăng cấp Nguyên Thần sẽ xuất hiện ở các mốc 9, 18, 27, 36 của cấp độ Nguyên Thần và nhân vật của bạn đã đủ điểm nguyên thần để lên cấp cao hơn.

Gần như toàn bộ các nhiệm vụ Thăng Cấp Nguyên Thần trong tam giới đều được thực hiện ở map Bàn Long Phong. Bạn có thể đến Bàn Long Phong từ NPC Thần Long Sứ GiảHà Dương

1.      Thăng cấp nguyên thần nhập Tiên

NPC nhận và trả nhiệm vụ của hệ Tiên là NPC Bạch Liên Chân Quân ở Tiên Giới

a.      Nâng nguyên thần từ tầng 9 lên 10

Bạch Liên Chân Quân yêu cầu bạn 300 kỳ trân cấp 10 mỗi loại, sau khi trả nhiệm vụ thì bạn sẽ nhận được một vật phẩm tồn tại 1 giờ để thu thập Cửu Linh Tiên Hoa, Cửu Linh Tiên Hoa ở map Thanh Vân Môn.


Sau khi bạn hái được Cửu Linh Tiên Hoa túi đồ của bạn sẽ nhận được một vật phẩm bạn click phải để mở hên xui sẽ được vật phẩm yêu cầu
Cửu Linh Tiên Hoa được quái canh giữ nên bạn cần một người đi cùng để đánh quái
Khi đủ vật phẩm yêu cầu bạn trả tại NPC Bạch Liên Chân Quân.


b. Nâng nguyên thần từ tầng 18 lên 19

Nhiệm vụ yêu cầu 3 vật phẩm là 20 Thanh Liên Mật , 20 Thương Lân Giáp, 10 Bạch Trách Giác.
Bạn qua map Bàn Long Phong đánh

ü  Thương Lan để thu thập Thương Lân Giáp,

ü  Hổ Ban Mãnh Độc Phong để thu thập Thanh Liên Mật,

ü  Thiên Tuế Bạch Trạch để thu thập Bạch Trách Giác

Thương Lan và Hổ Ban Mãnh Độc Phong vùng mình khoanh tròn, Thiên Tuế Bạch Trạch ở vùng mình khoanh vuông.


Thu thập xong đủ vật phẩm bạn về trả tại NPC Bạch Liên Chân Quân bạn sẽ nhận được vật phẩm Ma Tâm Giám, sau khi sử dụng sẽ triệu hồi Tâm Ma bên cạnh NPC Bạch Liên Chân Quân tiêu diệt xong Tâm Ma bạn trả nhiệm vụ là hoàn thành.
c. Nâng nguyên thần từ tầng 27 lên 28

Nhiệm vụ yêu cầu 3 loại vật phẩm là Liên Hoa, Liên Diệp, Liên Tử tại  Bàn Long Phong. Bạn chỉ cần  hái Đa Bảo Liên sẽ được 3 vật phẩm yêu cầu
Sau khi đủ 3 loại vật phẩm bạn trả nhiệm vụ ở 3 NPC là Bạch Phu Nhân Dương, Tiêu Dật TàiThanh VânBạch Liên Chân QuânTiên Giới

d. Nâng nguyên thần từ tầng 36 lên 37
Nhiệm vụ yêu cầu bạn thu thập Túc Mệnh QuảTịch Diệt Tinh Thần tại map Bàn Long Phong.


Túc Mệnh Quả ở nơi khoanh tròn, Tịch Diệt Tinh Thần ở nơi khoanh vuông, bạn chú ý nhiệm vụ có thời gian nên yêu cầu làm nhanh


Sau khi nhặt đủ nguyện liệu bạn về trả Q tai NPC Bạch Liên Chân Quân, nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu bạn sống xót với 1 Boss trong 10 phút, nơi này không thể bơm HP, tuy nhiên có 1 kỹ năng được tặng hồi HP trong vòng 60 giây, bạn lưu ý sử dụng cho hợp lý nhé.

Hoàn thành nhiệm vụ là lên cấp nguyên thần tiếp theo rồi !

 

 

2.      Thăng cấp nguyên thần nhập Ma

NPC làm nhiệm vụ tăng cấp nguyên thần Ma giớiNPC Ma Kha Bát Đặc MaMa Vực (416,-137)

 

a.      .Nâng nguyên thần từ tầng 9 lên 10

Nhiệm vụ yêu cầu bạn thu thập Ma Chi Lệ Khímap Man Hoang.
-        Yêu cầu tiếp theo là yêu cầu bạn đánh Ngọc Phong boss Bích Lân ở map Bàn Long Phong.
Sau khi hoàn thành bạn trả nhiệm vụ tại NPC Ma Bát Đạt MaMa Vực.

b.      .Nâng nguyên thần từ tầng 18 lên 19


Nhiệm vụ yêu cầu bạn thu thập Ma Chướng Chi Rương.
 
- Sau đó bạn tiêu diệt Băng Liệp.
http://i1313.photobucket.com/albums/t549/Alias_94/4_zps93fdd744.jpg

-        Cuối cùng là yêu cầu bạn tiêu diệt boss Giác Quan.

 
Hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Ma Kha Bát Đặc Ma


c .Nâng nguyên thần từ tầng 27 lên 28


Nhiệm vụ yêu cầu bạn thu thập Ma Tụy Chi Rương và đánh 100 con Bách Lô Ma Quân gần đó.

- Yêu cầu cuối là tiêu diệt boss Yêu Thần Phong La, bạn theo đường Quy Thành chạy lên sẽ bị 1 cánh cổng chặn, vì vậy bạn phải men theo đường núi bên cạnh để vượt qua cổng- Sau khi vượt cánh cổng bạn chạy tiếp tới nơi boss.
http://i1313.photobucket.com/albums/t549/Alias_94/8_zpsccf753e6.jpg

 

Tiêu diệt boss xong hồi báo tại NPC Ma Kha Bát Đặc Ma.
Nhiệm vụ hoàn thành


d.Nâng nguyên thần từ tầng 36 lên 37


Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ nhận được các kỹ năng như sau:
http://i1313.photobucket.com/albums/t549/Alias_94/9_zps17ddce45.jpghttp://i1313.photobucket.com/albums/t549/Alias_94/10_zps0a025349.jpg

Và yêu cầu bạn thu thập các vật phẩm sau:

ü  Thiên Ma Tinh : dùng Tế Hồn Huyết Thư để đánh Thiên Ma (khoanh màu xanh)sẽ nhận được

ü  Địa Ma Tinh : dùng Tế Hồn Huyết Thư để đánh Địa Ma (khoanh màu đen) sẽ nhận được

ü  Thủy Ma Tinh : dùng Tế Hồn Huyết Thư để đánh Thủy Ma(khoanh màu đỏ) sẽ nhận được

ü  Thiên Ma Khí, Địa Ma Khí và Thủy Ma Khí các bạn mở hòm Hỗn Độn Chi Khí sẽ nhận được. Hỗn Độn Chi Khí rải rác ở bản đồ nơi mình khoanh màu tím.
Kinh nghiệm từ người chơi là nếu sau khi dùng Tế Hồn Huyết Thư mà ko nhận được vật phẩm thì bạn giết lượt quái đó đi.
Sau khi thu thập đủ các vật phẩm về trả nhiệm vụ tại NPC Ma Kha Bát Đặc Ma.

3.      Thăng cấp nguyên thần nhập Phật

NPC làm nhiệm vụ thăng cấp nguyên thần Phật Giới là NPC Ưu Bát LaPhật Giới

 

a.      Nâng nguyên thần từ tầng 9 lên 10


Nhiệm vụ yêu cầu đầu tiên là tiêu diệt Phật Quốc Nghịch Tăng Thiên Âm để lấy vật phẩm Dược Sư Bản Nguyện Công Đức Kinh.
-        Sau khi tiêu diệt xong tiếp theo nhiệm vụ yêu cầu tìm NPC Tăng Nhân Huệ Tâm ở 1 trong 3 địa điểm mình khoanh đỏ trên bản đồ.


-        Sau khi gặp NPC Huệ Tâm về hồi báo cho NPC Ưu Bát La ở Phật Giới bạn sẽ nhận được 1 vũ khí có kỹ năng đặc biệt, bạn dùng vũ khí đó qua map Bàn Long Phong để tiêu diệt boss Thương Lan Vương.

Sau khi tiêu diệt boss về hồi báo cho NPC Ưu Bát La.


b.      Nâng nguyên thần từ tầng 18 lên 19


Nhiệm vụ yêu cầu bạn 10 phút đi gặp lần lượt 3 NPC : Pháp Tướng (khoanh đỏ), Phổ Phương(khoanh xanh) Huệ Hành(khoanh vàng)

Sau đó bạn tới map Bàn Long Phong để tiêu diệt Minh Quyền Khô Lâu lấy vũ khí có kỹ năng đặc biệt duy trì trong 1 giờ để đánh boss Thiên Lang Huyết Nguyệt.

Tiêu diệt boss xong về hồi báo NPC Ưu Bát La.
Nhiệm vụ hoàn thành.

c.      Nâng nguyên thần từ tầng 27 lên 28

-        Nhiệm vụ yêu cầu trong 10 phút gặp Huệ Ngạn (khoanh xanh), Pháp Hiển (khoanh vàng) và Phổ Hoằng (khoanh đỏ)

Sau khi nói chuyện đủ 3 NPC tiếp theo nhiệm vụ yêu cầu thu thập 10 Pháp Liên Tinh Phách tại map Bàn Long Phong. Pháp Liên Tinh Phách được quái canh giữ nên cần người làm cùng.
http://i1313.photobucket.com/albums/t549/Alias_94/7_zps5cc96836.jpg

-        Yêu cầu cuối cùng của nhiệm vụ là tiêu diệt boss Yêu Thần Thương Dương.

-       


 

d.      Nâng nguyên thần từ tầng 36 lên 37


Đầu tiên nhiệm vụ yêu cầu bạn tiêu diệt 999 con Thiên Nộ Na Hán ở map Phật Quốc.

Sau khi đánh xong nhiệm vụ yêu cầu bạn tìm NPC Ma Thị-Lỗi ở Hoan Nguyệt Động Phủ.- Cách tìm nhanh nhất là bạn qua map Thanh Vân gặp NPC Hiên Viên Tổ Sư và nhận nhiệm vụ "Tẩy Luyện Ma Tính" sẽ chuyển bạn vào Hoan Nguyệt Động gần nơi NPC Ma Thị-Lỗi đứng.


-        Tiếp theo nhiệm vụ sẽ chuyển bạn lên Côn Luân Tiên Cảnh tìm NPC Tiên Quân - Thái Ất, NPC này xuất hiện ngẫu nhiên 3 chỗ mình khoanh đỏ, bạn nên chú ý minimap nếu thấy NPC bay trên trời thì bạn đợi một chút NPC sẽ hạ cánh cho bạn trả nhiệm vụ.

http://i1313.photobucket.com/albums/t549/Alias_94/11_zps94cfd2a6.jpg

-        Nhiệm vụ tiếp theo sẽ chuyển bạn lên map Bàn Long Phong và tiêu diệt Tiền Kiếp. Sau khi tiêu diệt tiền kiếp sẽ có một boss xuất hiện ngay tại đó, tiêu diệt luôn boss đó. Quay trở lại  gặp NPC Ưu Bát La để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Top