Cấp Độ Từ 45 – 60 3/19/2017

Cấp Độ Từ 45 – 60

*****

Tại khoảng cấp độ này, nhiệm vụ và hoạt động đều rất nhiều. Các bạn tham gia sẽ nhận được nhiều EXP và tích lũy được nhiều vật phẩm cần thiết.

1.     Nhiệm Vụ

Chuỗi nhiệm vụ Lưu Ba là chuỗi nhiệm vụ quan trọng trong khoảng cấp độ này.

Đầu tiên, bạn nhấn Q và chọn Tab “Chính Tuyến” như hình dưới.      

Sau đó chọn thẻ Lưu Ba – thẻ được khoanh hình chữ nhật đỏ bên dưới

Tiếp theo bạn chọn nhiệm vụ đầu tiên của chuỗi và nhấn vào NPC nhận nhiệm vụ ( vùng khoanh tròn như hình dưới) . Sau đó hệ thống tìm đường sẽ tự động dẫn bạn tới NPC đó để nhận nhiệm vụ.

Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này sẽ được rất nhiều kinh nghiệm và thêm các hoạt động sẽ dễ dàng vượt cấp độ để tới khoảng cấp độ cao hơn.

2.     Hoạt Động Phó Bản

Ở cấp độ này có rất nhiều hoạt động và phó bản có thể tham gia để lấy kinh nghiệm và phần thưởng:

-        Hoạt Động

o   Nhận quà Online

o   Nhận Phần thưởng Vip

o   Quà Hoạt Động Hàng Ngày (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Thảo Miếu Thôn (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Huyễn Nguyệt Động Phủ (Hướng Dẫn)

o   Phó bản Thần Vũ Trấn Nguyên Tháp (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Thần Vũ Thiên Cực Tháp (Hướng Dẫn)

o   Mộng Cảnh Hà Dương (Hướng Dẫn)

o   Chiến Trường Quần Hùng Trục Lộc

-        Nhiệm Vụ Khác:

o   Tu Chân Tầng II : Đây là nhiệm vụ quan trong để giúp bạn lên tầng cao hơn, sẽ giúp bạn có thể học thêm được kỹ năng mới. (Cấp Độ 45 sẽ tự động nhận). (Hướng Dẫn)

 

 

Top