Cấp Độ Từ 30 – 45 3/19/2017

Cấp Độ Từ 30 – 45

*****

 

Tại cấp độ này để có nhiều kinh nghiệm ( EXP) các bạn nên làm cả Nhiệm Vụ và xen lẫn Hoạt Động.

1.     Nhiệm Vụ

Nhiệm vụ của thẻ Thiên Âm Tự là chuỗi nhiệm vụ quan trọng ở khoảng cấp độ này.

Đầu tiên bạn nhấn Q vào phần “Chính Tuyến”

Sau đó nhấn vào thẻ Thiên Âm Tự như phần khoanh đỏ bên dưới.

Sau đó bạn chỉ vào nhiệm vụ đầu tiên của chuỗi nhiệm vụ và nhấn vào “ Huệ Ngạn” vùng khoanh đỏ bên hình dưới.

2.     Hoạt Động Phó Bản

Ở cấp độ này có rất nhiều hoạt động và phó bản có thể tham gia để lấy kinh nghiệm và phần thưởng:

-        Nhận Quà Online

-        Nhận Phần Thưởng Vip

-        Quà Hoạt Động Hàng Ngày (Hướng Dẫn)

-        Phó Bản Thảo Miếu Thôn (Hướng Dẫn)

-        Phó Bản Huyễn Nguyệt Động Phủ (Hướng Dẫn)

-        Phó bản Thần Vũ Trấn Nguyên Tháp (Hướng Dẫn)

-        Phó Bản Thần Vũ Thiên Cực Tháp (Hướng Dẫn)

-        Mộng Cảnh Hà Dương (Hướng Dẫn)

-        Chiến Trường Quần Hùng Trục Lộc

Top