Cấp Độ Từ 15 – 30 3/19/2017

Cấp Độ Từ 15 – 30

*****

 

1.      Nhiệm vụ:

Để tới cấp 30, các bạn hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Thanh Vân Môn.

Đầu tiên, bạn nhấn Q và chọn Tab “Chính Tuyến” như hình dưới.      

Sau đó chọn thẻ Thanh Vân – thẻ được khoanh hình chữ nhật đỏ bên dưới.

http://thanhvanchi.com/upanh/7G74AXM2KW8Y3YD.jpg

Tiếp theo bạn chọn nhiệm vụ đầu tiên “ Vết Thương Lòng” và nhấn vào chữ màu xanh ở vùng khoanh đỏ để tới nhận chuỗi nhiệm vụ này.

http://thanhvanchi.com/upanh/QU2IG4OMVDOWR3U.jpg

2.      Nhiệm Vụ Gia Nhập Môn Phái ( Click Tại Đây)

Nhiệm vụ này chỉ giành cho Nhân Tộc : Khi các bạn tham gia Nhân Tộc đạt tới cấp 15, hệ thống sẽ tự động nhận nhiệm vụ Gia Nhập Môn Phái.

Tại nhiệm vụ này các bạn có thể chọn và gia nhập môn phái bạn muốn.

Top