Cấp Độ Từ 5 – 15 3/19/2017

Cấp Độ Từ Cấp 5 – 15

*****

 

Ở cấp độ này các bạn có thể theo mạch nhiệm vụ tại Hà Dương. Bạn đầu tiên nhấn Q vào Tab chính tuyến( ô chữ nhật nhỏ khoanh đỏ).

Sau đó nhấn vào thể Hà Dương – thẻ được khoanh đỏ dọc theo hình dưới đây.

Sau đó bạn chọn nhiệm vụ đầu tiên “ Kỳ Sơn Tú Thủy” và nhấn vào chữ màu xanh quanh đỏ như hình bên dưới để tới đó nhận nhiệm vụ.

Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hà dương các bạn có thể tới cấp độ 15.

Top