Cấp Độ Từ 1 – 5 3/19/2017

Cấp Độ Từ  Cấp 1 – 5

*****

 

Cấp độ này các bạn chỉ cần làm theo dòng chính tuyến là nhiệm vụ màu vàng là có thể tới được cấp 5.

1.     Nhân Tộc

2.     Thần Tộc

3.     Thiên Mạch

Top