Thú Cưỡi 3/17/2017

Thú Cưỡi

Khi nhân vật của bạn cưỡi thú để di chuyển, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, đồng thời Thú Cưỡi trong Tru Tiên còn có hình dáng rất da dạng , phong phú.

v Cưỡi : Khi có Thú Cưỡi bạn có thể cưỡi bằng cách   Nhấp chuột phải :

v Cách kiếm Thú Cưỡi:

Bạn có thể mua Thú Cưỡi cơ bản tại NPC Mã PhuHà Dương (404,333) với giá 100 Vàng

-        Bạn cũng có thể mua thú cưỡi trên Thiên Đế Bảo Khố => Tiên Sủng => Thú Cưỡi

-        Thú cưỡi được đổi ở NPC Vi Tiểu KhảnHà Dương (408,331)  bằng Diễm Dương Bảo NgọcThương Khung Linh Ngọc

-        Nhiều người khi có được Tử Vi Thần Ngọc (có thể nhận được từ xổ số Phi Thiên Thần Phù) sẽ nghĩ đến đổi thú cưỡi hiếm bằng Bách Thú Điện Hồn Châu

Mang Bách Thú Điện Hồn Châu đi để đổi Thú Cưỡi hiếm từ NPC Dao Tiền Thụ

-        Thú cưỡi Viêm Ngục đổi bằng Nhất Phong Cảm Tạ Tín từ phó bản Mộng Cảnh Hà Dương

v Cường Hóa Thú Cưỡi

Nhiều thú cưỡi quý hiếm có thể tu luyện để có tốc độ lớn nhất, bạn xem thú cưỡi của bạn có 2 dòng thuộc tính này không nhé

-        Chúng ta có thể cường hóa tư chất này để thú cưỡi đạt tốc độ lớn nhất ở NPC Mã Phu

-        Vật phẩm Đạo cụ trong thao tác này chính là Ly Huyền Thảo , có thể mua tại Thiên Đế Bảo Khố => Tiên Sủng => Tăng Tốc

 

 

Top