Hệ Thống Mệnh Phù 3/17/2017

Hệ Thống Mệnh Phù

Mệnh Phù là một hệ thống hoàn toàn mới để tăng cường thuộc tính của một nhân vật. Hệ thống này sẽ xuất hiện khi nhân vật của bạn đạt cấp độ 150 Thăng Thiên

Mỗi cấp 150-152-154-156-158-160 Thăng Thiên nhân vật sẽ nhận được một Ô Mệnh Phù trên nhân vật.

-        Mệnh Phù được ghép bởi các Mảnh Ghép Mệnh Phù, 10 Mảnh Ghép Mệnh Phù sẽ mở được một Mệnh Phù, bạn có thể nhận được 4 loại Mệnh Phù có các thuộc tính khác nhau.


1. Cách kiếm Mảnh Ghép Mệnh Phù:


Người chơi Thăng Thiên cấp từ 150 trở lên sẽ nhận được các loại nhiệm vụ Thiên Phạt, hoàn thành các loại nhiệm vụ này sẽ nhận được Mảnh Ghép Mệnh Phù. Cứ 10 Mảnh vỡ mệnh phù sẽ hợp thành 1 Mệnh phù thuộc tính ngẫu nhiên cấp độ 1 (không thể giao dịch)


Một ngày có thể dung hợp tối đa 10 lần, sử dụng "Huyền Trân Phù Giản" trên Thiên Đế Bảo Khố (SHOP)  bạn sẽ có thêm số lần dung hợp mệnh phù
2. Các loại Mệnh phù:
Tổng cộng có 20 loại mệnh phù, theo phẩm chất sẽ được chia ra làm 4 loại như sau: Tiểu Diễn Hóa Phù, Đại Diễn Đạo Phù, Thiên Diễn Linh Phù, Vô Cực Thần Phù theo thứ tự như trên thì chất lượng càng cao và càng hiếm.


4. Thăng cấp mệnh phù (dung hợp):
Nhấp chuột phải vào Mảnh vỡ mệnh phù để mở ra giao diện Dung hợp mệnh phù, thao tác Dung hợp mệnh phù có thể tăng cấp của mệnh phù. Dung hợp là đem toàn bộ kinh nghiệm của mệnh phù hoặc mảnh vỡ mệnh phù vào cho mệnh phù chính. Cấp độ tối đa của Mệnh phù là 10.

Lưu ý : Các Mệnh Phù dung để Dung Hợp cho Mệnh Phù chính sẽ mất đi

      
5. Tương khảm mệnh phù:
Sau khi có mệnh phù ta có thể tiến hành Khảm nạm mệnh phù vào giao diện mệnh phù,

Cách làm : Kéo chuột mệnh phù vào Ô trống trong giao diện, hệ thống sẽ hỏi "Có chắc chắn khảm nạm phù văn này?" click và Mệnh phù sẽ được khảm thành công.


Theo dõi các thuộc tính cộng thêm ở ngay bảng bên dưới.
6. Tháo bỏ Mệnh phù:
Nhấp chuột trái vào Mệnh phù, ấn Bỏ mệnh phù, tiêu hao 1 Thiên Nhất Thần Thủy và cần 1 ô trống trong hành trang.

Vật phẩm này bạn có thể mua tại NPC Thương Nhân Chợ Đen Hà Dương thành      

 

 

 

Top