Lò Luyện Đan 3/17/2017


Lò Luyện Đan

1.     Giới thiệu

Lò Luyện Đan là một tính năng gia tăng thuộc tính của nhân vật . Bạn có thể mở giao diện Lò Luyện Đan của mình ở ô Đề Cử => Luyện Hóa

-        Các thuộc tính đã Luyện sẽ hiện ra:

-        Chúng ta có thể chia Lò Luyện Đan làm 2 phần Cơ bảnCao Cấp với các thuộc tính như 2 hình dưới :

ü  Phần cơ bản được ghép từ nguyên liệu Thất Bảo Linh Thực

ü  Phần Cao cấp được ghép từ nguyên liệu Thiên Hương Ngọc Khấu

2. Cách kiếm nguyên liệu :

v Thất Bảo Linh Thực

Mỗi ngày bạn có thể làm Nhiệm vụ Long Vương Hảo HữuNPC Nhật Nguyệt Long VươngTrung Trâu (219,458) ,  mỗi nhiệm vụ hoàn thành bạn sẽ nhận được 6 Thất Bảo Linh Thực

Nhiệm vụ yêu cầu đánh Đặng Hề Hòa, có thể PT để đánh nhé :

v Thiên Hương Ngọc Khấu

Thiên Hương Ngọc Khấu được đổi ở NPC Phúc ThầnHà Dương (474,300)  bằng thẻ đổi khi có sự kiện.

-        Ngoài ra , bạn có thể up các chỉ số cao cấp trong Lò Luyện Đan bằng 2 vật phẩm dưới đây, mỗi nhân vật chỉ được mở duy nhất 1 lần thôi nhé !

Top