Hiên Viên Sách 3/17/2017

Hiên Viên Sách

-        Hiên Viên Sách là tính năng hoàn toàn mới trong phiên bản này, thuộc tính mà Hiên Viên Sách mang lại vô cùng lớn, nhất là với những nhân vật đã đạt giới hạn cấp độ trò chơi

-        Có 4 vị trí trong Hiên Viên Sách là : Thanh Long , Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước với 5 cấp độ từ nhất phẩm đến ngũ phẩm

-        Để mở giao diện Hiên Viên Sách, bạn hãy ấn phím tắt R để mở bảng Kỹ năng => Thiên Thư => Hiên Viên Sách

-        Hiên Viên Sách được đổi bằng Hiên Viên Linh Khế, vật phẩm này chỉ có tại Phó bản Thú Thần Thức Tỉnh tại NPC Nam Cương Đặc Phái Sứ giảHà Dương . Để tìm hiểu về phó bản này bạn hãy xem bài viết hướng dẫn phó bản nhé.

-        Khảm Nạm : Sau khi được đổi từ Hiên Viên Linh Khế, bạn hãy mở Hiên Viên Sách của mình và tiến hành Khảm Nạm

-        Nâng Cấp: Khi đã chọn được Hiên Viên Sách cho mình, bạn có thể nâng cấp nó lên với nguyên liệu chính là Hiên Viên Linh Khế

-        Phân Giải: Bạn có thể phân giải Hiên Viên Sách của mình thành Hiên Viên Linh Khế nếu không muốn dùng nữa. Cấp càng cao số nguyên liệu nhận lại được càng lớn.

Top