Danh Hiệu – Tôn Hiệu 3/17/2017

Danh Hiệu – Tôn Hiệu

v Giới Thiệu

-        Danh Hiệu hay Tôn Hiệu là đẳng cấp của bạn trong thế giới tu tiên, ngoài dòng chữ hiển thị trên danh xưng Danh Hiệu có thể mang theo mình phẩm chất quý giá.

-        Khi người chơi trải nghiệm trong Game một thời gian, chắc chắn bạn sẽ có được những danh hiệu ban đầu, tuy nhiên chúng sẽ không có nhiều phẩm chất đặc biệt

-        Để xem Danh Hiệu của mình bạn hãy bấm Phím tắt C và xem phần khoanh đỏ như hình dưới nhé :

-        Bạn có thể sử dụng Danh Hiệu có thuộc tính cao nhất mà bạn có, đồng thời hiển thị danh hiệu mà bạn thấy đẹp nhất hay thích thú nhất nhé:

 

v Cách kiếm Danh Hiệu VIP

Như các hình phía trên bạn sẽ thấy có những Danh hiệu có phẩm chất tuyệt vời, để có được nó chủ nhân sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách. Dưới đây là một số cách kiếm các Danh hiệu VIP mà mình nghĩ ai cũng thích thú:

-        Danh hiệu : Hồng Mông Chí Tôn có thể nhận được khi đi phó bản Hồng Mông Thí Luyện

-        Danh hiệu : Chiến Thắng Áp Đảo có thể nhận được khi đi phó bản Thần Vũ Thiên Cực Tháp

-        Danh hiệu : Tứ Thánh Hoàng có thể nhận được khi đi phó bản Tứ Tượng Đồ

-        Danh hiệu : Huyền Thiên Chiến Thần có thể nhận được khi đi Quần Hùng Trác Lộc

-        Danh hiệu : Huyền Thiên Võ Thánh có thể nhận được khi đi Quần Hùng Trác Lộc

-        Danh hiệu : Thái Ất Tôn Giả có thể nhận được khi đi Đấu Trường Trác Lộc

-        Danh hiệu : Tam Đàn Vũ Tương có thể nhận được khi đi Đấu Trường Trác Lộc

-        Danh hiệu : Đa Văn Chiến Quân có thể nhận được khi đi Đấu Trường Trác Lộc

-        Danh hiệu : Bất Diệt Thiên Giới Thiên Binh có thể nhận được khi Bang Hội của bạn là chủ nhân của Lăng Tiêu Thành

-        Danh hiệu : Bất Diệt Thiên Giới Thiên Quân có thể nhận được khi bạn chủ nhân của Lăng Tiêu Thành

-        …………………

Top