Trang bị Võ Hồn 3/17/2017

Trang bị Võ Hồn

Võ Hồn là vật phẩm đặc biệt, chỉ có những nhân vật VIP mới có thể trang bị vật phẩm này. Khi tài khoản của người chơi đạt cấp VIP nhất định, tất cả các nhân vật trong tài khoản đó sẽ được hưởng các ưu đãi rất lớn.

Để đến giao diện Quà VIP bạn Click vào biểu tượng Đề Cửchọn Thưởng VIP

-        Trong các ưu đãi VIP có Võ Hồn các cấp, các cấp VIP càng cao thì phẩm chất Võ Hồn được tặng càng lớn.

-        Lưu ý: các Võ Hồn chỉ có thể trang bị 30 ngày kể từ ngày nhận.

-        Dưới đây mình xin giới thiệu một số Võ Hồn có phẩm chất rất tốt :

 

Top