Tụ Khí & Quán Ma - Phi Kiếm 3/17/2017

Tụ Khí & Quán Ma - Phi Kiếm  

1.     Tụ Khí Phi Kiếm

-        Tụ Khí nhằm tăng độ trưởng thành của Phi Kiếm, khi bạn Tụ Khí đạt một mức nào đó Tinh Đẳng của Phi Kiếm sẽ tăng từ 1 đến 4 sao

Khi Tinh Đằng thay đổi hình dáng hoặc hiệu ứng của Phi Kiếm cũng có thể thay đổi
Để Tụ Khí Phi Kiếm bạn hãy đến NPC Tiên CôngHà Dương (386,282)  chọn chức năng Pháp Bảo Tụ khí

 

-        Chọn Phi KiếmHành Thiên Thánh Ấn để tụ khí Phi Kiếm

-        Hành Thiên Thánh Ấn mua tại Thiên Đế Bảo Khố => Tiên Sủng => Tụ Khí

 

-        Tụ Khí đến 4* hoặc độ trưởng thành 167810 là đạt cực đại


2. Quán Ma Phi Kiếm
Quán Ma sẽ giúp Phi Kiếm tăng Phẩm Chất , điều này có nghĩa là với phẩm chất càng cao – tốc độ di chuyển của Phi Kiếm càng lớn. Có 3 cấp tốc độ như sau <mỗi Phi Kiếm có tên các cấp khác nhau nhưng giá trị tốc độ tương đương nhau>

"Phẩm chất 1" tốc độ sau cùng là 7.1 m/s.

"Phẩm chất 2" tốc độ sau cùng là 7.3 m/s.

"Phẩm chất 3" tốc độ sau cùng là 7.6 m/s
Để Quán Ma Phi Kiếm bạn hãy đến NPC Tiên CôngHà Dương (386,282)  chọn chức năng Pháp Bảo quán ma

Lưu ý : Đối với Phi Kiếm mua lại của người chơi khác, bạn hãy Quy Nguyên rồi mặc lên để nó trở thành của mình nhé

 -        Hiên Viên Thánh Ấn có thại Thiên Đế Bảo Khố => Tiên Sủng => Tụ Khí

 

3.     Cách tìm một Phi Kiếm

-         Mua trên Thiên Đế Bảo Khố

-        Đổi bằng Tuyệt Thế Phong Vân Phổ  

Bạn có thể tìm thấy Tuyệt Thế Phong Vân Phổ  tại NPC Tiểu Đằng Tử ở Hà Dương (410,331)

-        Sau khi đã có Tuyệt Thế Phong Vân Phổ  hãy đến NPC Dao Tiền Thụ để đổi lấy Phi Kiếm nhé

-        Một số Phi Kiếm đẹp bạn có thể chiêm ngưỡng :

 Phi Kiếm Kim Loan

 Phi Kiếm   Hồ Tê

Phi Kiếm Ngũ Thải Tường Vân

Phi Kiếm Lưu Ly Long

Phi Kiếm Đế Vũ Chi Linh

Phi Kiếm Phi Đản Chi Linh

Phi Kiếm Tiên Dực Linh Hổ

Phi Kiếm Tài Tuyết

Phi Kiếm Khuynh Linh

Phi Kiếm Điệp Ảnh

Phi Kiếm Băng Nhận

Phi Kiếm Thượng Cổ Thú

Phi Kiếm Phương Loan

 

Top