Phi Thăng, Kế Thừa, Dung Hợp Pháp Bảo 3/17/2017

Phi Thăng, Kế Thừa, Dung Hợp Pháp Bảo

1.     Phi Thăng Pháp Bảo

Sau khi nhân vật của bạn Thăng Thiên -  Chuyển Sinh, bạn mới có thêm chức năng Thăng Thiên Pháp Bảo ở NPC Thần Công ở Hà Dương thành.

Điều kiện của Pháp Bảo khi Thăng Thiên là : Cấp độ tối thiểu 30

Lưu ý: Toàn bộ kinh nghiệm của Pháp Bảo dưới cấp 30 sẽ bị trừ, chỉ còn kinh nghiệm sau cấp 30.

Ví dụ:

ü  Khi bạn mang Pháp Bảo cấp 30 đi Thăng Thiên sẽ nhận được Pháp Bảo Thăng Thiên cấp 1       

ü  Khi bạn mang Pháp Bảo cấp 35 đi Thăng Thiên sẽ nhận được Pháp Bảo Thăng Thiên Cấp 28

Linh Môi Thăng Thiên Pháp Bảo chính là Pháp Hoa Bí Tàng, vật phẩm này có rơi ở hầu hết các Boss Cao Cấp trong game, bạn ấn phím K để xem từng Boss nhé

Dưới đây là Pháp Bảo Phệ Hồn ở 3 giai đoạn :

2.     Kế Thừa Kỹ Năng Pháp Bảo

Kế thừa Kỹ Năng pháp bảo là bạn có thể học thêm kỹ năng chính của Pháp Bảo phụ cho Pháp Bảo chính

Ví dụ : ở đây mình muốn Phệ Hồn có thêm kỹ năng của Thương Tâm Hoa . Mình sẽ dùng Phệ Hồn làm Pháp Bảo chính, Thương Tâm Hoa là Pháp Bảo Phụ, 2 ô còn lại chính là Phụ Kiện của Pháp Bảo Thương Tâm Hoa

Lưu ý : Pháp Bảo chính phải thăng thiên mới kế thừa được, Pháp Bảo phụ không được thăng thiên

-        Phệ Hồn trước khi Kế Thừa

-        Phệ Hồn sau khi Kế thừa kỹ năng của Thương Tâm Hoa

3.     Dung Hợp Kỹ Năng Pháp Bảo

Dung hợp là bạn muốn thay đổi nội dung “Kỹ Năng của Pháp Bảo” đang dùng thành một Kỹ Năng tương tự nhưng có thuộc tính khác.

Ví du: Mình có 1 Phệ Hồn với kỹ năng Phệ Hồn Vô Song, nhưng mình không thích Đặc Hiệu : Phệ Huyết Tâm Ma của nó, mình muốn thay bằng các Đặc Hiệu trong kỹ năng Cô Vân Xuất Trụ của Pháp bảo Thương Tâm Hoa nên mình sẽ tiền hành Dung Hợp .

-        Để có thể Dung Hợp, cả 2 Pháp Bảo phải Thăng Thiên, Pháp Bảo phụ sẽ mất đi sau khi Dung Hợp.

-        Bạn cần có Kim Phạm Pháp Kế để làm Phù dung hợp- vật phẩm này có thể kiếm được khi đánh Boss (Phím K)

-        Sau dung hợp bạn có thể so sánh với Pháp Bảo cũ để quyết định xem có nhận thuộc tính mà hệ thống hợp thành không nhé.

Top