Nâng cấp Pháp Bảo 3/17/2017

Nâng cấp Pháp Bảo

Trong khuôn khổ bài viết Kiếm trang bị Pháp Bảo tôi đã giới thiệu cho các bạn biết Pháp Bảo là gì và kiếm nó ra sao. Ở bài viết này chúng ta sẽ đi vào vấn đề: Nâng cao phẩm chất của Pháp Bảo như thế nào ?

Trong đó sẽ có một số vấn đề cần giải đáp như sau:

1.     Pháp Bảo nào nên Tụ Khí, Huyết Luyện, Quán Ma…. ?

Trả lời : Chúng ta có rất nhiều Pháp Bảo nhưng chỉ nên tụ khí, huyết luyện, quán ma các Pháp bảo có đẳng cấp sử dụng từ 135 trở lên

2.     Nên tiến hành theo trình tự nào ?

Trả lời : Mỗi người chơi có một cách làm như nhau nhưng theo tôi các bạn nên nâng cấp Pháp Bảo theo trình tự sau: Tụ Khí đến cấp 30 => Thăng Thiên Pháp Bảo => Huyết Luyện lên Thần Phẩm=> Sau đó mới quyết định có chọn Pháp Bảo này để dùng lâu dài rồi sẽ Quán Ma, Dung Hợp , Kế Thừa kỹ năng. Theo kinh nghiệm của nhiều người chơi chia sẻ, pháp bảo của bạn khi lên Tiên Phẩm, Thần Phẩm mà có kháng các loại khoảng 200 điểm thì đây là một pháp bảo tuyệt vời.

I.               Hướng dẫn Tụ Khí, Huyết Luyện , Quán Ma, Quy Nguyên Pháp Bảo

1.     Tụ Khí

Để Tụ Khí Pháp Bảo ta cần nguyên liệu Chân Long Thánh Huyết hoặc Thiên Long Ma Huyết. Sau đó hãy đến NPC Tiên Công ở Hà Dương để tiến hành Tụ Khí Pháp Bảo

-        Hai nguyên liệu Tụ Khí có thể nhận được từ việc mở xổ số hang ngày, tham gia các hoạt động trong game và mua tại Thiên Đế Bảo Khố => Địa Bảo => Quán Ma

2.     Huyết Luyện

-        Mục đích của quá trình này gồm: Nâng Pháp Bảo lên Thần Phẩm hoặc Tiên Phẩm, đồng thời tăng kháng tính của Pháp Bảo

-         Để thực hiện thao tác này bạn hãy đến gặp NPC Tiên Công ở Hà Dương Thành, chọn chức năng Huyết Luyện

-        Mỗi Pháp Bảo chỉ có thể huyết luyện bằng một Linh Môi đặc trưng (ngoại trừ một số linh môi có thể dùng cho nhiều Pháp Bảo). Bạn có thể mua Linh Môi này ở Tiên Công : mục Đổi Linh Môi

-        Tiến hành Huyết Luyện ta cần có thêm các Pháp Bảo phụ - có thể mua ở NPC Thần Công hoặc Tiên Công (mua loại pháp bảo giá rẻ nhất trong đó để làm Pháp Bảo phụ nhé)

-        Bạn có thể theo dõi quá trình huyết luyện tại thông tin của Pháp Bảo.

Ví dụ: trong Pháp Bảo trên phẩm chất là Bảo Khí Giờ Ngọ Nhất Khắc.

Bạn sẽ cần trải qua các phẩm chất : Mùi- Thân – Dậu – Tuất – Hợi nữa để lên Thần Phẩm hoặc Tiên Phẩm

3.     Quán Ma

Khi bạn đã chọn được Pháp Bảo để dùng cho mình, quán ma Pháp Bảo là việc cần làm để có được Pháp Bảo tốt hơn.

Để tiến hành Quán Ma bạn cần có Linh Môi Quán MaPháp Bảo cần Quán Ma và đến gặp NPC Tiên CôngHà Dương Thành

v Quán Ma thay đổi số kỹ năng trên Pháp Bảo

Mỗi Pháp bảo có một số lượng Kỹ Năng , bạn có thể thay đổi số kỹ năng của Pháp Bảo bằng cách sử dụng những Linh Môi trong hình dưới.

v Quán Ma thay đổi cấp kỹ năng chính của Pháp Bảo

Mong muốn của mọi người là Pháp Bảo của mình sẽ có cấp 3 , vì vậy bạn có thể dùng 2 Linh Môi bên dưới để Quán Ma kỹ năng Pháp Bảo lên cấp 3

v Quán Ma Kỹ Năng Môn Phái của Pháp Bảo

Hầu hết các Kỹ Năng sẽ không phải của Môn Phái bạn chọn, hoặc nếu bạn mua lại Pháp Bảo thì các kỹ năng môn phái đều không dùng được, hãy dùng các Linh Môi như hình dưới để Quán Ma lại kỹ năng nhé

-        Vật phẩm Khôi Quang Châu có thể khai mở Kỹ Năng chưa lĩnh ngộ của Pháp Bảo

v Quán Ma Thuộc Tính Pháp Bảo

Các dòng thuộc tính : Công Kích, HP, MP có thể quán ma thêm sau khi huyết luyện để tăng thuộc tính mãi mãi. Các Linh Môi này có thể mua được ở NPC Tiên Công.

4.     Quy Nguyên

Khi mua Pháp Bảo của người khác, bạn không thể sử dụng được, do vậy hãy mang Quy Nguyên để Pháp Bảo trở lại trạng thái ban đầu nhé.

Lưu ý : Sau khi Quy Nguyên bạn sẽ cần Tụ Khí lại Pháp Bảo nhé, vì khi đó đẳng cấp của Pháp Bảo sẽ trở về cấp 1, các thuộc tính khác vẫn giữ nguyên.

 

Top