Phụ Kiện Pháp Bảo 3/17/2017

Phụ Kiện Pháp Bảo

1.     Giới Thiệu

Cái tên của nó đã nói lên công dụng của những vật phẩm này. Hầu hết các Pháp Bảo từ trung cấp trở lên đều có cặp Phụ Kiện đi kèm của mình, mỗi phụ kiện trong bộ Pháp Bảo sẽ gia tang kỹ năng chính của Pháp Bảo lên một bậc.

Ví Dụ : Trong hình là cặp Pháp Bảo Thương Tâm Hoa + Phụ Kiện : Khi có thêm Phụ Kiện Kỹ năng Cô Vân Xuất Tụ được cộng thêm 2 cấp.

2.     Cách kiếm Phụ Kiện Pháp Bảo

Phụ kiện của các loại Pháp Bảo này được bày bán ở NPC Hiên Viên Tổ SưThanh Vân (1,-433).

-        Các Phụ Kiện này được bày bán ở Mục Thượng Cổ Kỳ Phẩm bằng Hiên Viên Cổ TệHiên Viên Thông Bảo. Số lượng đổi mỗi loại khác nhau tùy thuộc vào độ hiếm của các Pháp Bảo:

Ví Dụ: phụ kiện Thiên Gia Kiếm, Phệ Hồn, Thương Tâm Hoa đổi bằng 375 Hiên Viên Cổ Tệ, 375 Hiên Viên Thông Bảo; phụ kiện Nhiếp Hồn đổi bằng 75 Hiên Viên Cổ Tệ75  Hiên Viên Thông Bảo……

3.     Cường Hóa Phụ Kiện Pháp Bảo

Cũng như trang bị Chân – Áo – Mũ – Vũ Khí, Phụ kiện pháp bảo có thể cường hóa. Các cấp cường hóa càng cao thì thuộc tính của Phụ Kiện càng cao, đặc biệt ở cấp cường hóa +6 và +9 phụ kiện sẽ có thêm một dòng thuộc tính bí mật.

Phụ Kiện Pháp Bảo cấp 0

Phụ Kiện Pháp Bảo cấp cường hóa 9 với 2 Dòng ẩn là Kháng Mị Hoặc và Bạo Bích

Phụ Kiện Pháp Bảo cường hóa cấp 9 với 2 dòng ẩn là Kháng Hôn Mê và HP

-        Giống như cường hóa trang bị, cường hóa Phụ Kiện bạn cũng cần Phù phù hợp, với Phụ Kiện Pháp Bảo chúng ta cần Luyện Hồn Thạch

-        Luyện Hồn Thạch có thể mua được ở NPC Tiên Công tại Hà Dương(386,282) với giá 15 vàng.

-        Sau đó bạn tiếp tục đến NPC Luyện Khí Sư quen thuộc để tiến hành cường hóa như các trang bị khác nhé !

Top