Trang bị Hoan Linh 3/17/2017

Trang bị Hoan Linh

1.     Giới Thiệu

Hoan Linh Thạch là trang bị giúp bạn hóa thân thành các nhân vật có ngoại hình đặc biệt trong Tru Tiên như : Nguyệt Thần, Kim Đồng, Ngọc Nữ, Thần Tài, Bích Dao , Quỷ Lệ…. Ngoài tác dụng chính kể trên một số Hoan Linh Thạch như Huyễn Thạch - Nguyệt Thần cũng có thuộc tính rất mạnh bổ trợ cho nhân vật của bạn

-        Để biến hình thành Hoan Linh bạn nhấp vào hình Khoanh tròn phía dưới trong Pháp Bảo để biến hình (Lưu ý pháp bảo phải đầy Tinh Lực và không ở trạng thái Phi Kiếm hay Auto)

2.     Cách Kiếm Hoan Linh Thạch

v Hoan Linh Thạch Cơ Bản

Bạn có thể mua các Hoan Linh Thạch cơ bản này tại NPC Hoan Linh Đồng TửHà Dương(418,323)

-        Các Hoan Linh Thạch ở đây bán với giá 30 vàng 1 vật phẩm. Và chỉ có thời hạn dùng là 10 ngày.

Hoan Linh Thạch Hãn Phỉ

Hoan Linh Thạch Hoa Mị

Hoan Linh Thạch Linh Hầu

v Hoan Linh Thạch nhận được khi đánh Boss:

 

Một số Boss rơi ra Hoan Linh ThachKim Đồng trong Phó Bản Kim Đồng, Thần TàiPhó Bản Thần Tài, Boss Nguyệt Thần, Boss Xuyên Ủng ở Thiên Giới, ….

v Hoan Linh Thạch VIP

Hoan Linh Thạch Đại Đầu Hùng Miêu là Hoan Linh Thạch nhận được khi bạn duy trì mức VIP của mình trong máy chủ một thời gian nhất định. Hoan Linh Thạch này sẽ được hệ thống tự động gửi cho bạn.

 

 

Top