Trang Bị - Canh Khí 3/17/2017

Canh Khí

1.     Giới Thiệu

Canh Khí hay còn được gọi là Cương Khí, hay Chiến Cương.. là một trang bị trực tiếp trên nhân vật ở vị trí như hình dưới. Canh Khí rất đa dạng về chủng loại và thuộc tính, cách tìm kiếm và nâng cấp trang bị này cũng rất đa dạng : Nhóm canh khí sơ nguyên mở từ Bách Bảo Tương, Canh Khí Thố Niên Cát Tường và các cấp, Canh Khí Chiến Cương

2.     Các loại Canh Khí phổ biến

 

a.     Canh Khí mở từ Bách Bảo Tương

Khi bạn hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên tại Map Hà Dương bạn sẽ được tặng một Hộp Bách Bảo Tương. Trong hộp này có rất rất nhiều phần quà tặng – cứ 5 cấp chẵn bạn lại mở được một lần. Trong các vật phẩm mở được từ Bách Bảo Tương có vật phẩm là Canh Khí

Ở mỗi cấp độ 15-45-75-105-135 khi mở hộp Bách Bảo Tương bạn sẽ nhận được các Canh Khí tương ứng.

b.    Canh Khí Thố Niên Cát Tường

Thố Niên Cát Tường và các Canh  Khí nâng cấp từ nó là trang bị nhiều người trong Tru Tiên lựa chọn nhất, cách kiếm trang bị này không khó và thuộc tính của nó tương đối mạnh với một nhật vật

Thố Niên Cát Tường có may mắn nhận được khi mở Hộp Thố Niên Cát Tường đổi ở NPC Tiểu Đằng Tử ở Hà Dương ().

Hộp này đổi bằng Thiên Vận Bảo Chiếu – cũng được đổi ở cùng NPC bằng Thiên Chiếu Quân Chỉ.

Lưu ý : Để mở hộp Thố Niên Cát Tường bạn phải có Hóa Chú Giám, vật phẩm này có thể mua tại Thiên Đế Bảo Khố

-        Có thể nâng cấp Thố Niên Cát Tường lên các phẩm chất cao hơn tại NPC Lễ Quan ở Hà Dương (373,300)

-        Thần Long Chi ChúcCầm Tinh Nguyên Linh thường chỉ xuất hiện trong các sự kiện ngắn hạn trong game, bạn nhớ theo dõi để kiếm vật phẩm này nhé.

c.     Canh Khí – Chiến Cương

 Chiến Cương cũng là một Canh Khí quý giá của Tru Tiên, ngược lại với các Canh Khí nâng cấp từ Thố Niên Cát Tường, Chiến Cương thiên về khả năng phòng ngự của nhân vật và được nhiều người chơi Tru Tiên lựa chọn

Tuy nhiên việc nâng cấp Chiến Cương rất phức tạp, đỏi hỏi người chơi bỏ nhiều công sức của mình (phù hợp với gamer thích cày cuốc và chơi những class thủ và hỗ trợ )  nên mình sẽ tổng hợp thành một bài viết riêng về cách nâng cấp Chiến Cương trong cùng thư mục Canh Khí này, bạn nào quan tâm hãy tìm đọc trong thư mục này nhé !

Top