Canh Khí - Chiến Cương 3/17/2017

Canh Khí  - Chiến Cương

Trong bài viết về Canh Khí chúng ta đã tìm hiểu về Canh Khí các loại Canh khí trong Tru Tiên, ở trong bài viết này chúng ta sẽ cùng xem hướng dẫn để có được 1 Canh Khí   khủng chính là Chiến Cang nhé

Chiến Cang được ghép và nâng cấp từ Hạo Thiên Chiến Ý và điểm Võ Huân hoặc Thành TíchNPC Lễ Quan tại Hà Dương thành (373,300).

Các cách kiếm Hạo Thiên Chiến Ý và điểm Võ Huân hoặc Thành Tích:

1.     Phần thưởng chiến trường Trục Lộc

Cả chiến trường Trục Lộc cá nhân và Tổ đội đều có phần thưởng Vệ Đạo Huân Chương (mở ra được điểm võ huân hoặc thành tích)Thiên Tâm Mật Quyển (mở ra được 400 Hạo Thiên Chiến Ý)

Sự kiện đấu trường Trác Lộc tổ đội hoặc cá nhân đều diễn ra vào các khung giờ 12: 00-14:00 ; 16: 00-18:00 ; 20: 00-22:00   các ngày.

Để đăng ký tham gia đấu trường bạn hãy chọn Đề Cử và vào chức năng Trác Lộc nhé !

2.     Cày Hạo Thiên Chiến Ý và điểm Võ Huân (Thành Tích) ở Hy Hoàng Thành

Để vào Hy Hoàng Thành bạn cần có Côn Luân Thiên Trì Phù mua tại NPC Thương Nhân Chợ Đen mục Trân Phẩm với giá 10 vàng .

Chuột phải vào vật phẩm để đến Côn Luân , nơi này sẽ có NPC đưa bạn vào Hy Hoang Thành, phí vào Hy Hoàng Thành là 50 vàng 1 lần.

Lưu ý: Vị trí ở Côn Luân này bạn lưu lại nhé, sau này di chuyển lại đỡ mất 10 vàng ^.^

a.     Thẻ Quân Lệnh Bí Mật

Mỗi thẻ Quân Lệnh Bí Mật bạn có thể  nhận được 200 điểm Võ Huân hoặc Thành Tích nếu bạn hoàn thành.

Đối với Nhân Tộc bạn đổi thẻ ở NPC Ký Thừa , còn đối với Thần Tộc bạn nhận ở NPC Tử Viêm

-        Khoanh đỏ là khu vực NPC của Thần Vực , khoanh vàng là khu vực có NPC của Nhân Tộc

-        Để di chuyển giữa 2 các khu vực trên Hy Hoàng Thành bạn có thể đến các NPC dịch chuyển gần các khu vực này.

-        Nhiệm vụ Quân Lệnh Bí Mật yêu cầu bạn giết Chiến Sư của đối phương, Boss này di chuyển xung quanh vị trí khoanh tròn của đối phương. Bạn cũng lưu ý vị trí này luôn có các tinh anh di chuyển nhé, cẩn thận kẻo bỏ mạng khi chưa hoàn thành nhiệm vụ

-        Đối với người chơi không có thời gian tìm kiếm và chờ đợi Chiến Sư xuất hiện, đồng thời muốn làm nhiều Q nhất để có tối đa số điểm Võ huân hoặc thành tích thì có thể dùng Phong Hỏa Chiến Thư để gọi Boss này luôn nhé

-       

Một ngày bạn có thể làm tối đa 10 nhiệm vụ này nhé !

b.    Chuỗi nhiệm vụ tại NPC Vương Do lấy Hạo Thiên Chiến Ý

-        Nhiệm vụ hàng ngày: Mỗi ngày bạn có thể nhận 1 nhiệm vụ tại NPC này và có thể chọn mức khó cho mình (như hình trên) – Ví dụ: cấp cao nhất đánh Hóa Rắn nhận được 80 Hạo Thiên Chiến Ý

Hóa Rắn thường xuất hiện ở vị trí Thuyền Đình Long giữa bản đồ, bạn hãy cẩn thận nó đánh chết là quay trở về Côn Luân luôn nhé ^.^

Hoàn thành nhiệm vụ này và trả Q tại NPC Vương Do sẽ nhận được 80 Hạo Thiên Chiến Ý

-        Chuỗi nhiệm vụ đổi Vàng:

Một ngày bạn có thể làm thêm 3 nhiệm vụ Thiên Đạo Pháp Tắc ở NPC Vương Do, tuy nhiên khi hoàn thành nhiệm vụ đến nhận thưởng bạn phải mất một lượng vàng tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ

Hoàn thành một trong các nhiệm vụ được cho là thành công, bạn về trả Q sẽ nhận được số Hạo Thiên Chiến Ý tương ứng. Ví dụ: Đánh Hóa Rắn sẽ nhận được 16 Hạo Thiên Chiến ý

Top