Nâng cấp trang bị Thần Ma, Phong Thần 3/17/2017

Nâng cấp trang bị Thần Ma, Phong Thần

-        Đối với các trang bị hệ Càn – Khôn – Ly – Khảm – Chấn cấp 135 trở lên có thêm một tính năng kế thừa – bạn có thể nâng cấp từ trang bị 135 => 14x =>Nhân => Địa => Thiên

-        Hình dưới là một trang bị cấp 135 được nâng cấp theo từng công đoạn, chúng ta có thể thấy phẩm chất của trang bị thay đổi rất lớn, sự thay đổi này càng rõ hơn khi cường hóa trang bị ở các cấp cao hơn

ü  Thuộc tính một bộ của trang bị sẽ kích hoạt khi nhân vật đó mặc đủ 3 loại Chân – Áo – Mũ cùng hệđẳng cấp. Dựa vào đó ta phân loại được 5 cấp độ có trang bị đủ bộ như sau:

ü  Thần Ma - 13x : Cấp 135

ü  Thần Ma - 14x : Cấp 146

ü  Phong Thần – Nhân: Cấp 153

ü  Phong Thần – Địa : Cấp 157

ü  Phong Thần – Thiên : Cấp 160

-        Khi bạn đã đủ điều kiện trang bị trang bị có phẩm chất cao hơn, hãy vào Hỗn Độn để tiến hành nâng cấp trang bị hiện tại:

-        Hãy đến gặp NPC Phong Thần Đạo Nhân hoặc NPC Tạo Hóa Đạo Nhân để nâng cấp trang bị, để nâng cấp bạn cần có trang bị cần nâng, khuôn đúc, và Hỗn Nguyên Tinh

Hỗn Nguyên Tinh phải có cấp độ ngang bằng với cấp luyện khí của bạn nhé, nếu không trang bị sau nâng cấp sẽ bị giảm cấp luyện khí

Lưu ý : Vật phẩm sau khi nâng cấp sẽ không thể hạ xuống, nên bạn hãy cân nhắc kỹ nhé !

-        Bạn cần chọn chú văn phù hợp cho trang bị cần nâng cấp:

ü  Trang bị cấp 135 cần : Thiên Nhất Chú Văn

ü  Trang bị cấp 14x cần : Chú Văn Nhân

ü  Trang bị cấp Nhân cần : Chú Văn Địa

ü  Trang bị cấp Địa cần : Thiên Cương Chú Văn

-        Chọn mua Thiên Nhất Chú Văn tại NPC Tạo Hóa Đạo Nhân

-        Chọn mua Chú Văn Nhân, Địa tại NPC Phong Thần Đạo Nhân

-        Chọn mua Chú Văn Thiên Cương tại NPC Phong Thần Đạo Nhân

-        Ngoài ra Chú Văn Nhân còn được bán trên Thiên Đế Bảo Khố / Lễ Bao/ Chú Văn

Top