Kiếm Quà Hoạt Động 3/17/2017

Kiếm Quà Hoạt Động

Ngoài hệ thống quà Online ngày nào bạn cũng có thể nhận, hệ thống còn tặng bạn các hộp quà với nhiều vật phẩm khi bạn tham gia các hoạt động bình thường trong Tru Tiên.

Để xem điểm hoạt động và nhận quà hoạt động bạn hãy chọn Đề Cử => Hoạt Động

Có 4 mốc quà hoạt động tương đương với các mốc điểm hoạt động là 25, 50, 75, 100

Bạn có thể chỉ vào từng hướng dẫn hoạt động, bên cạnh nó có điểm hoạt động bạn sẽ nhận được khi hoàn thành.

Mỗi ngày làm đủ 100 điểm hoạt động để nhận các gói quà này nhé :

-        Mình xin hướng dẫn một số kinh nghiệm để lấy quà hoạt động nhanh nhất đối với người ít thời gian :

·       Nhiệm vụ thứ 2: làm Q Thiên Hành Giả <xem hướng dẫn>

·       Nhiệm vụ thứ 3: làm Q Hành Thiên <xem hướng dẫn>

·       Hoạt động hàng ngày : làm Q Tiên Gia Tọa Kỵ <xem hướng dẫn>

·       Phụ Bản hàng ngày : Đi phó bản Phần Hương Cốc

·       Chiến trường hàng ngày : đi Trác Lộc lúc 20h00 tối

·       Hệ thống chức năng : Anh Biến Nguyên Anh

·       Hành vi trò chơi : dùng Phi Thiên Thần Phù

·       Hành vi trò chơi 1 : Tổ Đội

·       Hành vi trò chơi 2: dùng Phi Kiếm

Top