Phó bản Thiên Đế Bảo Khố 3/17/2017

Phó bản Thiên Đế Bảo Khố

1.     Giới thiệu

Phó bản  Thiên Đế Bảo Khố  dựng lại cuộc tranh đoạt bảo vật trời ban tại Tử Vong Chiểu Trạch, nơi này nguy hiểm vô cùng, đường đi khó đoán.

Phó bản này rất khó đối với một tân thủ của Tru Tiên, phần thưởng của nó thường mang đến độ lạ của các vật phẩm, do vậy phó bản này thường chỉ thích hợp với người thích đồ hiếm mà không ngại khó khăn cày cuốc

Để vào phó bản bạn hãy đến gặp NPC Huyển Cảnh Sứ GiảHà Dương (491,330)

-        Các vật phẩm nhặt được trong phó bản sẽ được đổi tại NPC trong phó bản như : Pháp Bảo Vô Gian cùng phụ kiện, Pet hiếm, phù….

NPC Ngư Nhân Khí Đồ Giản Húc Kiệt gần ngay lối vào phó bản Thiên Đế Bảo Khố

2.     Tham gia phó bản

-        Điều kiện tham gia :

ü  Số người : từ 5-6 người chơi

ü  Cấp độ : Thăng thiên 120 trở lên

ü  Số lần/Ngày: 3 lần

ü  Thời gian hoàn thành : 60 phút.

-        Nếu bạn là người kích hoạt phó bản này cho các đồng đội thì hãy nhớ mua  Thiên Đế Tàng Đồ  cũng tại NPC Huyền Cảnh Sứ Giả nhé.

-        Khi vào Thiên Đế Bảo Khố bạn sẽ phải tự tìm đường đi và đường đi cũng rất phức tạp nhé, nên có thể nói đây là phó bản dành cho người thích tìm hiểu và kiên nhẫn

-        Quái trong  Thiên Đế Bảo Khố  có nhiều kỹ năng quấy nhiễu, yêu cầu nhân vật có  Kháng các loại  phải cao.

-        Mỗi khi đánh chết Boss hoặc tinh anh sẽ có rất nhiều vật phẩm có giá trị rơi ra như :  Tạo Hóa Châu, Thắng Thạch,  và đặc biệt là Lá non của Thiên Đế Bảo Khố

-        Sau khi Boss chết, bạn hãy đến NPC gần đó để trả Nhiệm vụ và nhận thưởng nhé.

-        Boss Chấn Thiên  là Boss cuối của Phó bản này, cũng như các Boss hay tinh khác, boss này rất nhiều hiệu ứng.

-        Để đánh Boss nhanh hơn bạn và các đồng đội hãy đánh bớt các trụ Kình Thiên phía ngoài nhé.

-        Sau khi đánh xong phó bản hãy đến NPC Huyễn Tiên Bát Hữu gần đó để trả nhiệm vụ và nhận Thiên Đế Thông Bảo nhé.

 

Top