Phó bản Thảo Miếu Thôn 3/17/2017

Phó bản Thảo Miếu Thôn

 

1.     Giới Thiệu

Phó bản Thảo Miếu Thôn dựng lại câu chuyện đau thương về vùng đất này, người chơi sẽ trở về hồi ức cùng các nhân vật Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ..

Từ cuộc sống bình yên nơi này, những khó khăn mà người dân ở đây gặp phải và cuối cùng là hạo kiếp của cả Thôn. Một ký ức mà Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ không thể nào quên !

Để tham gia Phó bản này hãy đến gặp NPC Huyền Cảnh Sứ GiảHà Dương (494,329)

Khi bạn đạt cấp 30 trước thăng thiên, hệ thống sẽ cho bạn một phiếu Thảo Miếu Thôn Truyền Thuyết.  Phiếu này sẽ dùng để trả nhiệm vụ trong phó bản và nhận 300 Thái Cực Kim Đan nhé

2.     Hướng dẫn đi phó bản

-        Điều kiện phó bản

ü  Cấp độ : Từ 30 đến 89 trước Thăng Thiên

ü  Số người : 3-6 người chơi

ü  Số lần/ngày: 1

ü  Thời gian phó bản : 45 phút

-        Phó bản yêu cầu bạn vượt qua 5 ải nhiệm vụ và ải thứ 6 để trả thẻ Thảo Miếu Thôn Truyền Thuyết.  

 

a.     Ải 1 : Đánh Thử Bối

-        Bạn nhận nhiệm vụ tại NPC Lão Thuyên và đi đánh Lão Thử ở dưới ruộng nhé

-        Cứ đi theo hình đường trên bản đồ để đến các Ải nhé

 

 

-        Đánh hết Lão Thử sẽ xuất hiện Thử Vương

-        Đánh bại Thử Vương bạn nhớ nhặt hộp đuôi chuột và về NPC Lão Thuyên trả Q để sang ải tiếp theo nhé

-        Nói chuyện với hai NPC dưới để nhận 40 Thái Cực Kim Đan nhé

b.    Ải 2 : Đánh Lang Vương

-        Đánh bại Lang vương và trả Q tại NPC gần đó để tiếp tục sang Ải 3

c.     Ải 3: Hiệp Hành

Bạn nhận Q Hiệp Hành tại NPC Trưởng Thôn Lâm và đi tới cuối làng, nơi có chiếc miếu hoang có Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ đang trò chuyện

 

-        Đứng đợi 2 nhân vật này nói chuyện khoảng 5 phút nhé, câu truyện khá hay !

-        Sau đó NPC Niếp Niếp xuất hiện bạn trả Q là xong ải này

d.     Ải 4 : Tiếp tục nghe trò chuyện

-        Bạn trở về Thảo Miếu Thôn chỗ Trưởng Thôn để nghe Lâm Kinh Vũ Tiểu Phàm xin đi chơi. Đứng đợi và trả Q tại Đại Anh Tử để nhận 40 Thái Cực Kim Đan nhé

e.     Ải 5 : Hỏi thăm tung tích của 2 đứa trẻ

-        Bạn chạy xuống phía rừng , hoặc chạy theo Lâm Kinh Vũ để đến gặp NPC Kiều Nhị Ca hỏi thăm tung tích của 2 đứa trẻ nhé.

f.      Ải 6 : Đánh bại Thương Tùng, Ma Hóa Phổ Trí

-        Bạn chạy xuống cuối thôn chỗ lúc đầu gặp Tiểu Phàm Kinh Vũ, giúp Phổ Trí đánh bại Thương Tùng

-        Trả Q tại NPC  Đặng A Công

-        Đợi 2 người này nói chuyện một lúc nhé

-        Nhận Q tiếp theo tại NPC hình hạc bay như dưới hình nhé:

-        Lúc này bạn hãy quay trở lại Thảo Miếu Thôn và đánh bại Ma Hóa Phổ Trí.  Boss này muốn đánh nhanh bạn hãy đánh các Phân Thân trước nhé

-        Trả Q cho NPC Ma GIan để hoàn thành phó bản

Phần thưởng của thẻ Thảo Miếu Thôn Truyền Thuyết.  

-        Bạn Nhấp vào hình thanh kiếm và chon   để thoát khỏi phó bản nhanh nhé

Top