Phó bản Thần Vũ Chấn Nguyên Tháp 3/17/2017

Thần Vũ Chấn Nguyên Tháp

1.     Giới Thiệu

Thần Vũ Chấn Nguyên Tháp còn được người chơi thường gọi là đi leo Tháp, đây là phó bản bạn thử nghiệm bản thân của mình theo từng cấp độ khó, đây cũng là nơi đua tranh trên bảng vàng Xếp Hạng

Để đi Thần Vũ Chấn Nguyên Tháp bạn hãy đến gặp NPC Tam Quan Đại Đế Hà Dương (475,300)

2.     Tham gia phó bản

-        Điều kiện tham gia :

ü  Cấp độ yêu cầu : 30 trở lên

ü  Số lần / ngày: 1 lần

ü  Số người : Phó bản cá nhân

-        Khi vào phó bản, hệ thống sẽ cho bạn các thẻ bài, lật 4 thẻ bài để biết mình sẽ gặp Boss nào trong tầng kế tiếp

-        Sau khi tiệu diệt toàn bộ Boss trong tầng và mở thẻ bài tầng tiếp theo, hãy đi đến cửa màu đỏ trước mặt để sang tầng tiếp theo nhé

-        Một số hình ảnh các tầng trong Phó bản mà mình đã đi qua :

-        Để  Thoát  khỏi phó bản bạn : Chọn biểu tượng thanh kiếm góc nhân vật và chọn Rời Khỏi như hình dưới nhé:

3.     Nhận thưởng

-        Bạn Nhấp vào Đề Cửgóc phải phía trên cửa sổ trò chơi và chọn Thần Võ để đến Ô nhận thưởng.

-        Chọn Nhận => Biểu tượng cá nhân

-        Hãy nhận toàn bộ vật phẩm được tặng nhé , hàng ngày bạn đi phó bản cũng sẽ nhận được phần thưởng mỗi ngày  nên hãy chăm chỉ đi hàng ngày nhé !

 

 

Top