Phó bản Thiên Quan Tứ Phúc 3/17/2017

Thiên Quan Tứ Phúc

1.     Giới Thiệu

Phó bản Thiên Quan Tứ Phúc có 2 loại đại 2 NPC cạnh nhau là Tiên Quan và Đồng Tử, người chơi Tru Tiên thường gọi là phó bản Thiên Quan 4k (đi tại NCP Tiên Quan) và Thiên Quan 2k(đi tại NPC Kim Đồng) ở Hà Dương (477,306).

-        Lý do có tên gọi như trên bởi đây là các phó bản điều kiện mở là các Hòm đồ được đổi bởi Mảnh Ghép Thiên Quan Tứ Phúc  với số lượng tương ứng là 4000 mảnh và 2000 mảnh.

2.     Tham gia phó bản

-        Điều kiện tham gia :

ü  Số người : Từ 12-25 người với Phó bản 4k, và 6-25 người với phó bản 2k

ü  Cấp độ : Từ 30 -160

ü  Số lần/ ngày : 3 lần

ü  Thời gian phó bản : 30 phút

-        Khi vào phó bản bạn sẽ thấy một cảnh tượng rất đẹp, dưới chân bạn là cả Thiên Hà đang dịch chuyển, hãy chạy vào trung tâm của nó để gặp Boss  Kim Đồng hoặc Thần Tài  nhé.

 

 

-        Đánh xong Boss sẽ có rất nhiều vật phẩm quý rơi ra, hãy nhanh tay nhặt hết nhé

-        Trong đó có cả những Huyễn Thạch Lễ Bao

 

-        Bạn nhớ trả Nhiệm vụ tại NPC Thần Tài hoặc Kim Đồng nhé, trả Q sẽ nhận được một Hòm đồ với tặng phẩm như hình phía dưới

-        Đối với người mở phó bản: Bạn sẽ có thêm một đặc ân nữa tại NPC Thần Tài hoặc Kim Đồng đổi Kim Tinh Thiết Ngọc 9 hoặc Hỗn Nguyên Thiên Tinh cấp 9 nhé

 

 

Top