Phó bản Thập Thần Bảo Quật 3/17/2017

 

Phó bản Thập Thần Bảo Quật

Khi bạn đạt cấp 150 Thăng Thiên đừng bỏ lỡ phó bản rất nhiều Thái Cực Kim Đan này nhé, để tham gia hãy đến  NPC Vấn Đạo Linh QuânHà Dương (483,291)

-        Điều kiện tham gia

ü  Khi bạn đạt cấp độ 150 Thăng Thiên trở lên sẽ đủ điều kiện đăng ký tham gia Thập Thần Bảo Quật

ü  Với cấp độ từ 150 – 155 và 156  - 160 sẽ được tham gia phó bản tương ứng, các người chơi cùng đăng ký tham gia cũng phải cùng nhóm cấp độ như trên.

-        Phó bản Thập Thần Bảo Quật được chưa làm 2 tòa Tháp:

ü  Một tòa tháp chứa rất nhiều quái vật: Phù hợp với phái đánh rộng như : Thanh Vân, Thần Hoàng, Quỷ Đạo Tiên, ….

ü  Một tòa tháp chứa cơ quan, trụ giáp : Phù hợp với phái đánh đơn như : Hoài Quang, Thái Hạo, Cửu Lê, Liệt Sơn……

 

Tòa tháp chứa Tháp Trụ, Cơ Quan

-        Phía trên cửa sổ trò chơi bạn sẽ thấy Thang thành tích của cả đội. Khi cùng nhau vượt qua cấp 8 của 2 tháp trở lên mỗi thành viên trong đội sẽ được Hộp quà ,   thành tích càng lớn phần hộ quà sẽ có càng nhiều vật phẩm

Thang đó thành tích tổ đội

-        Phần thưởng Cao nhất cả đổi của bạn có thể sở hữu là một Thập Thần Bảo Tương với rất nhiều vật phẩm quý giá.

Hộp quà khi đạt 10 tháp của Thập Thần Bảo Quật 156 - 160

Top