Giới Thiệu Kỹ Năng Thần Thông 3/17/2017

Kỹ Năng Thần Thông

Kỹ năng là biểu hiện của sức mạnh bản thể nhân vật ra bên ngoài, kỹ năng thần thông có thể nói là một dị biệt của kỹ năng nhân vật với nhiều cấp độ, hiệu ứng và sức mạnh khác biệt.

Để học được kỹ năng Thần Thông bạn cần phải làm nhiệm vụ Phong ThầnTăng Cấp Nguyên Thần (xem hướng dẫn nhiệm vụ liên quan)

Mỗi chủng tộc, môn phái sẽ có hệ thống kỹ năng Thần Thông khác nhau. Kỹ năng thần thông của mỗi phái lại chia là 3 loại : Thiên Đạo , Huyết Sát, Thiền Định tương đương với 3 loại tạo hóa  Tiên , Ma, Phật.

Để học kỹ năng bạn cần nâng cấp độ Nguyên Thần của mình lên cấp độ tương ứng để học, đồng thời bạn cần có điển Nguyên Thần Tu Vi.  Mỗi kỹ năng có tổng cộng 20 cấp độ

Kỹ năng Thiên Đạo của Thần Hoàng

Kỹ năng Huyết Sát của Thần Hoàng

Kỹ năng Thiền Định của Thần Hoàng

-        Để có được điểm Nguyên Thần Tu Vi bạn hãy đến Thanh Vân Môn (1,-433) để gặp NPC Hiên Viên Tổ Sư. Chọn chức năng Nguyên Thần Tu Vi Châu để  công hiến

-        Nguyên Thần Tu Vi Châu là vật phẩm cần để làm Q trên:

-        Nguyên Thần Tu Vi Châu là vật phẩm phổ thông nên bạn có thể nhận được ở hầu hết các nhiệm vụ quan trọng hay các phụ bản hang ngày:

-        Hoặc có thể nhận được từ Xổ Số hàng ngày mở bằng Hóa Chú Giám

Top