Giới Thiệu Kỹ Năng Tạo Hóa. 3/17/2017

Kỹ Năng Tạo Hóa

Khi bạn gia nhập Tam Giới, bạn sẽ nhận được hệ thống kỹ năng của Giới mình theo. Khác với hệ thống kỹ năng Thần Thông hay môn phái, hầu hết các kỹ năng Tạo Hóa của các phái là giống nhau nếu cùng Tam Giới.

Để học được kỹ năng Tạo Hóa bạn cần gia nhập Tam Giới (xem hướng dẫn nhiệm vụ Tiên – Ma – Phật)

Ngoài ra , sẽ có những kỹ năng Môn Phái trong hệ thống kỹ Tạo Hóa. Hệ thống kỹ năng của Tạo Hóa rất mạnh trong việc bày các trận pháp để khăc phục đối phương, với nhiều kỹ năng Buff quan trọng nên bạn đừng bỏ qua nhé

Kỹ Năng Tạo hóa có 3 chủng loại : Tiên Thuật, Ma Kiếp, Phật Pháp , để có thể học được kỹ năng Tạo Hóa bạn cần nâng điểm tạo hóa của nhân vật

Kỹ năng Tạo Hóa Tiên Thuật của Thần Hoàng

Kỹ năng Tạo Hóa Ma Kiếp của Thần Hoàng

Kỹ năng Tạo Hóa Phật Pháp của Thần Hoàng

Để có điểm Đạo Tâm,Ma Tính, Phật Duyên bạn hãy đến NPC Hiên Viên Tổ SưThanh Vân (1,-433) để cống hiến

-        Chọn Giới mà bạn đang theo nhé, cẩn thân kẻo nhầm :

Vật phẩm cần thiết mang theo để cống hiến là Tạo Hóa Châu:

-        Đây là nguyên liệu cơ bản nên bạn có thể kiếm được ở khắp nơi trong Tru Tiên như : cày cấp nhặt đồ, đi phó bản, mở hòm đồ các loại, mở Xổ số

Top