Tân Khoa Thí Luyện 3/17/2017

Tân Khoa Thí Luyện

Tân Khoa Thí Luyện diễn ra từ 19:00 đến 19:15 hàng ngày. Người chơi sẽ nhận được 30 câu hỏi , trả lời trong 25 giây như trong các cuộc thi trí tuệ trên truyền hình.

Phần thưởng của cuộc thi là rất nhiều Kinh Nghiệm, Hiên Viên Thông Bảo, Hiên Viên Cổ Tệ và cả Tôn Hiệu đặc biệt

Đúng đến 19:00 hàng ngày hệ thống sẽ thông báo và hỏi bạn có muốn tham gia cuộc thi này không, bạn chọn đồng ý sẽ bắt đầu

-        Mỗi câu hỏi có 4 đáp án cho bạn lựa chọn:

-        Trả lời càng sớm bạn càng có nhiều điểm thành tích, xem xếp hạng của bạn cùng các người chơi ở cột bên phải

-        Trước khi trả lời câu hỏi bạn có thể sử dụng ngôi sao may mắn để nhân đôi điểm thành tích của câu hỏi

-        Kết thúc 30 câu hỏi bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với xếp hạng của mình

Hiên Viên Thông Bảo

Tôn hiệu Tân Khoa Trạng Nguyên

Top