Nhiệm Vụ Tu Chân Tầng III, IV, V - 15 Môn Phái 3/17/2017

Nhiệm Vụ Tu Chân Tầng III, IV, V

III.           Nhiệm vụ Tu Chân - Tam Trọng (Q Tu Chân 3)

Khi đạt cấp 75 bạn sẽ có nhiệm vụ Tu Chân 3, tiếp tục nhận Q Tu Chân Tam trọng tại NPC môn phái (xem NPC Tu Chân của môn phái tại Hướng Dẫn Tu Chân 2).

Nhiệm vụ yêu cầu đến gặp Chu Nhất Tiên, theo kinh nghiệm của mình thì vị trí của Chu Nhất Tiên qua lại rất nhiều lần nên các bạn nên dùng Tinh Bàn để lưu lại vị trí này nha.

Khi gặp Chu Nhất Tiên bạn phải có 5 Vàng để hoàn thành Q Đại Tiên Tham Lam

Về cơ bản thì Q Tu Chân 3 các môn phái, chủng tộc đều giống nhau nhưng khi nhận sẽ có khả năng nhận được các nhiệm vụ khác nhau nên nhiều người nhầm lẫn, tại đây mình xin tổng hợp một cách chung nhất cho tất cả mọi người cùng hiểu ạ !

1.     Đến gặp Ngụy Thành Tiên hoặc Vương Nguyên Hoa để làm nhiệm vụ.

Sau khi nhận vàng Chu Nhất Tiên sẽ giới thiệu cho bạn đến gặp 1 trong 2 NPC dưới đây để làm tiếp nhiệm vụ:

-        NPC Ngụy Thành Tiên tại Thiên Âm Tự (-251,-32). Hoặc:

-        NPC Vương Nguyên Hoa tại Lưu Ba (217,408)

2.     Tiêu diệt một trong 5 loại quái vật

Nhận nhiệm vụ tại một trong hai NPC này bạn sẽ cần tiêu diệt 1 trong 5 loại quái vật sau : Dã Lang, Sơn Trư, Hồ Điệp, Thanh Oa tại Hà Dương Thành hoặc Linh Hầu tại Thanh Vân Môn với số lượng là 50 con.

3.     Làm một trong 3 Q sau:

-        Kiếm 3 loại phù Ích Huyết Phù, Ưng Nhãn Phù, Chân Khí Phù (bạn nên nhặt các vật phẩm này ngay từ đầu, chứ không đến lúc làm Q mà chưa có thì tìm mua khá mệt đó, nhất là lúc mới mở server)

-        Gặp NPC Vương Nhị Thúc ở Thanh Vân Môn để trò chuyện. (Nhiệm vụ đơn giản nhất)

-        Đánh 30 con Man Hoang Cự Tích (Cũng nhanh thôi J )

Sau khi làm xong chuỗi nhiệm vụ trên hãy về gặp Truyền Công Sứ Giả tại Hà Dương (500,367) để hoàn thành.

Chúc mừng bạn đã đột phá tầng 3 !

IV.            Nhiệm vụ Tu Chân Tứ Trọng (Q Tu Chân 4)

 

Sau khi lên cấp 105 và đã làm Q Tu Chân 3 bạn sẽ nhận được Q Tu Chân 4 tại NPC Môn Phái, về tổng quan bạn sẽ phải thực hiện các chuỗi nhiệm vụ sau : Vấn Chí – Ngộ Chí, Vấn Mệnh - Ngộ Mệnh, Vấn Pháp - Ngộ Pháp, Vấn Tình - Ngộ Tình, Vấn Đạo – Ngộ Đạo.

Các chuỗi Q này làm sẽ khá vất vả nên các bạn cố gắng kiếm 1 tổ đội cùng làm cho nhanh nhé, hoặc nếu chơi ở server cũ có thể nhờ người chơi cấp cao kéo cho nhanh.

NPC Hiên Viên Thiền Sư sẽ hỏi bạn những câu hỏi có những câu trả lời khó hiểu, bạn trả lời thế nào cũng được nha, ổng hỏi cho vui ^.^

ü  Vấn Chí – Ngộ Chí

Sau khi nhận Q Vấn Chí – Ngộ Chí  bạn cần thu thập đủ 3 loại quái tại Phần Hương Cốc

ü  Vấn Mệnh - Ngộ Mệnh

Nhiệm vụ này yêu cầu bạn phải tiêu diệt Boss Phong Đô Quỷ Sứ tại Hà Dương (299,819).

ü  Vấn Pháp - Ngộ Pháp

Tiếp tục nhận Q tại NPC Hiên Viên Thiền Sư, nhiệm vụ lúc này của bạn là phải tiêu diệt Boss Tị Lôi Thú Vương tại Hà Dương (123,704). Sau đó bạn sẽ đến gặp NPC Liễu Trần Tử tại Hà Dương (292,420) để trò chuyện, rồi quay trở lại gặp NPC Hiên Viên Thiền Sư để tiếp tục Q Vấn Tình – Ngộ Tình

ü  Vấn Tình - Ngộ Tình

Q này yêu cầu bạn thu thập Tình Hoa từ Lan Hoa Yêu Mị có nghĩa là bạn phải tiêu diệt quái trên với số lượng lớn hơn 10 để thu thập đủ.

Ở đây mọi người hay để Auto nên nhiều khi đánh mãi không xong vì nhân vật toàn quay sang đánh  Hung Chú Viêm Ma, nên theo mình thì nên Auto xa hắn một chút, đỡ mất thời gian !

Làm xong bạn hãy đến gặp Lục Tuyết Kỳ tại Thanh Vân Môn (406,-194) để trò chuyện , sau đó quay chở lại gặp Hiên Viên Thiền Sư để hoàn tất và nhận Q Vấn Đạo – Ngộ Đạo nha.

ü  Vấn Đạo - Ngộ Đạo

Tương tự như nhiệm vụ Ngộ Mệnh, Ngộ Pháp, Q Ngộ Đạo cũng yêu cầu bạn tiêu diệt Boss, ở đây là Boss Ngộ Huyền Thiên Tướng hoặc Thú Đạo Thiên Tướng tại Hà Dương Thành (110,637).

Xong Boss này sẽ về gặp NPC Môn Phái  để hoàn tất chuỗi nhiệm vụ Tu Chân Tứ Trọng nha, lúc này bạn có thể học kỹ năng tầng 4 của nhân vật.

V.              Nhiệm vụ Tu Chân - Ngũ Trọng (Q Tu Chân 5)

 

 Khi đạt Level 135 và đã làm Tu Chân 4 bạn sẽ nhận được Q Tu Chân – Ngũ Trọng tại NPC Môn Phái , nhận Q Tu Chân 5 bạn đến gặp NPC Hiên Viên Thiên Sư để nhận chuỗi nhiệm vụ để hoàn thành Q Tu Chân này.

Tu Chân 5 có các chuỗi các nhiệm vụ : Tật Như Phong, Từ Như Lâm, Xâm Như Hỏa, An Như Sơn

ü  Tật Như Phong

Q này có đúng 10 phút để hoàn thành nên bạn hãy mua của người chơi Phi Thiên Thần Phù để bay nha, hoặc mua trên SHOP chứ chạy bộ là bở hơi tai đó.

Các NPC sẽ gặp để đưa tin trong Q này là : NPC Hiểu Hà tại Côn Luân (141,-431) ; NPC Toàn Cơ tại Côn Luân (276,163) ; NPC Tướng Quân Cơ Hoành tại Côn Luân (106,403) ; NPC Lộc Sơn Vương tại TuLa (419,-198) ; NPC Hồn Sát tại Tu La (-12,21) ; NPC Quỷ Sát La tại TuLa (,)

ü  Từ Như Lâm

Q này phải sang Thanh Vân Môn chặt Hắc Tiết Trúc, Q này nếu ai không biết làm sẽ rất lâu đấy nhé.

Bạn nên nhờ hoặc tổ đội với các class AOE như Thanh Vân, Thần Hoàng, Phần Hương kéo cho nhanh nha, hoặc mua Dây chuyền có dòng Thêm thương tích để đánh nhanh hơn.

 

Vị trí của Hắc Tiết Trúc

ü  Xâm Như Hỏa

 Chuỗi nhiệm vụ thứ 3 có tên Xâm Như Hỏa, trong vòng 2 giờ đánh xong con Địa Hành Sơn tại Côn Luân (-382,131), Boss này trâu nên nhờ 1 hay 2 bạn bè giúp cho nhanh nhé.

 

ü  An Như Sơn

Q này yêu cầu bạn phải sống trong 3 phút khi bị con Tiểu Thiên hành hạ, nhớ chuẩn bị HP trước nha !

Những bạn đã có kinh nghiệm chơi thì chia sẻ rằng thả Pet ra để đánh, sau khi pet chết sẽ có một khoản thời gian Tiểu Thiên không làm gì, nhưng theo mình thì mới chơi tay chân lóng ngóng cứ đứng bơm máu cho đầy là chắc ăn nhất ^.^ !

 

Xong nhiệm vụ về gặp NPC Hiên Viên Thiền Sư để trả Q là bạn đã đăng phong đạo cự, đột phá tầng 5. Lúc này có thể học kỹ năng của tầng 5 được rồi, hầu hết các Combo khi PK của các class đều sử dụng kỹ năng tầng 5, bạn hãy tận hưởng nhé J

Top