Nhiệm vụ Tu Chân Tầng II - 15 Môn Phái 3/24/2017

Nhiệm vụ Tu Chân Tầng II

I.                Gia nhập môn phái

Đối với những bạn chọn theo môn phái của Nhân Tộc thì chúng ta sẽ có một quá trình gia nhập môn phái khi nhân vật đạt cấp 15.

Chú ý : Chỉ có Nhân Tộc mới làm nhiệm vụ này !

Nhận nhiệm vụ Gia Nhập Môn Phái tại NPC Chu Nhất Tiên ở Hà Dương Thành (428,409). Nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt 1 Chân Nguyên Thú tại cổng phía đông Hà Dương.

Chú ý : đánh quái gần ông Tu Chân Sứ Giả rất hay bị đánh cho về thành nha ^.^      

Trả nhiệm vụ cho NPC Chu Nhất Tiên bạn sẽ lựa chọn môn phái mình muốn gia nhập sau đó làm nhiệm vụ nhập môn rồi về NPC sứ giả của môn phái trả nhiệm vụ là xong :

-        Hợp Hoan Phái : Đánh 1 con Bách Quỷ Độc Nô ở Hà Dương

-        Quỷ Vương Tông : Đánh 50 con Hung Linh ở Hà Dương

-        Quỷ Đạo : gặp và trò chuyện cùng Tiểu Hoàn ở Hà Dương và Quỷ Tiên Sinh ở Tử Trạch

-        Thanh Vân Môn : Đánh 6 con Thông Tí Viên tại Thanh Vân Sơn (66,2)

-        Thiên Âm Tự : gặp Pháp Tề tại Hà Dương công đức 50 Đồng

-        Phần Hương Cốc : Đánh 24 con Đệ Tử Thần Hỏa Giáo ở Hà Dương (810,-151)

Mẹo: các bạn nên dùng Bí Pháp môn phái để đánh nhanh quái nhanh nhất có thể nhé, cứ lên 1 cấp là Bí Pháp tự động reset không cần đếm lùi. Bấm vào chỗ XP sau đó sử dụng Hình tròn màu xanh như hình dưới nha

II.              Nhiệm vụ Tu Chân - Nhị Trọng (Q Tu Chân 2)

Khi nhân vật đạt cấp 45, hệ thống sẽ cho bạn nhiệm vụ Tu Chân Nhị Trọng (Q Tu Chân 2). Các Q Tu Chân sẽ được nhận tại các NPC Tu Chân Môn Phái – cụ thể các class bạn xem phía dưới nha .

1.      Khiên Cơ : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC nhận và trả nhiệm vụ Thần Uy tại Hà Dương  (466,345)

Khi nhận nhiệm vụ Tu Chân 2 bạn sẽ phải đánh 2 loại quái vật Hoành Hành Giải và Thiết Bối Giải mỗi loại 25 con. Làm xong quay lại NPC Thần Uy để trả nhiệm vụ và hoàn thành.

2.      Anh Chiêu : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC nhiệm vụ Tu Chân của Anh Chiêu là NPC Hình Khiêm tại Hà Dương (462,345)

3.      Phá Quân : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC nhiệm vụ Tu Chân của Phá Quân là NPC Ma La tại Thần Châu (599,-709). Nếu bạn không thấy bản đồ Thần Châu hãy về Hà Dương và ấn M để hiển thị Map sau đó nhấp vào Bản đồ cấp trên

Sau khi nhận Q Tu Chân 2 hệ thống yêu cầu bạn thu thập 3 Hỏa Hoàng Chi Linh tại Thần Châu (315,-878), sử dụng 3 kỹ năng được cho để thu thập Hỏa Hoàng

. Hãy tranh thủ vì chỉ có 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ nếu không ngày hôm sau mới có thể làm lại.

 Hoàn thành nhiệm vụ này và trả Q tại NPC Ma La bạn đã hoàn thành Q Tu Chân 2 và có thể học được kỹ năng tầng 2 của Phá Quân.

4.      Hợp Hoan : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Hợp Hoan Phái là NPC Kim Bình Nhi tại Hà Dương (474,327)

Nhiệm vụ Q Tu Chân 2 của Hợp Hoan Phái yêu cầu nhân vật có sẵn 1 lượng vàng để thực hiện. Kim Bình Nhi sẽ đưa ra cho bạn 9 Câu Đố yêu cầu bạn đối đáp chính xác . Thứ tự các câu trả lời sẽ như sau : 2 ; 4 ; 2 ; 3 ; 1 ; 1 ; 3 ; 4 ; 2 ; 4

5.      Quỷ Đạo : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Quỷ Đạo là NPC Quỷ Tiên Sinh tại Tử Trạch (7,-77)

Nhiệm vụ Tu Chân của Quỷ Đạo yêu cầu bạn đánh 1 tên Hung Chú Hải Đạo tại Lưu Ba (-2,-165). Sau đó quay trở lại gặp Quỷ Tiên Sinh để hoàn thành.

6.      Quỷ Vương : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Quỷ Vương Tông là NPC Thanh Long tại Hà Dương (353,520)

Nhiệm vụ Tu Chân 2 của Quỷ Vương Tông yêu cầu tiêu diệt 50 con Ngũ Hoa Thù tại Lưu Ba (-355,243)

Làm xong nhiệm vụ về gặp lại NPC Thanh Long để trả nhiệm vụ là bạn đã hoàn thành Q Tu Chân 2 của Quỷ Vương Tông.

7.      Thanh Vân : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Thanh Vân Môn là NPC Tiêu Dật Tài tại Thanh Vân (127,230)

Nhiệm vụ Tu Chân 2 của Thanh Vân Môn yêu cầu bạn bạn đánh 150 con Sơn Trư tại Hà Dương (231,517) trong vòng 20 phút, bạn tập chung Auto rồi nhớ về trả Q không miss nhé .

Xong nhiệm vụ về gặp lại NPC Tiêu Dật Tài để hoàn thành !

8.      Thiên Âm : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Thiên Âm Tự là NPC Pháp Tướng tại Thiên Âm (-150,-120)

Nhiệm vụ Tu Chân 2 của Thiên Âm Tự yêu cầu bạn thu thập 3 Linh Tê Thạch.

Lưu ý: khi bị tấn công bạn không thể nhắt được, hãy tiêu diệt quái vật hoặc tránh xa chúng.

9.      Phần Hương : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Phần Hương Cốc là NPC Vân Thái Lai tại Hà Dương (470,352)

Nhiệm vụ Tu Chân 2 của Phần Hương Cốc yêu cầu bạn thu thập 3 Tà Linh Quỷ Hỏa tại Thanh Vân (-448,-368).

Sẽ không có phép truyền tống trực tiếp đến nơi làm nhiệm vụ nên bạn đến gặp NPC Người Dịch Chuyển tại hà Dương(427,417) để bay thẳng đến Thanh Vân rồi nhấp vào  để đến nơi cần đến nhé.Trước khi nhặt Tà Linh Quỷ Hỏa bạn nhớ đánh quái xung quanh nha !

Xong nhiệm vụ trở về gặp NPC Vân Thái Lan để hoàn thành !

10.   Thần Hoàng : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Thần Hoàng là NPC Tả Sử tại Thần Vực (301,-354)

Sau khi nhận Q Tu Chân 2 bạn sẽ đến Lưu Ba để gặp NPC Thần Hoàng Đặc Sứ (-315,95). Nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu bạn tiêu diệt 2 quái vật Ám yêu và Hỏa Yêu.

Lưu ý : Sử dụng kỹ năng được cho để đánh nhanh hơn nhé

Xong Q này về NPC Thần Hoàng Đặc Sứ để trả, tiếp theo về gặp NPC Tả Sử để hoàn tất Tu Chân 2

11.   Cửu Lê : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Cửu Lê là NPC Tử Hư tại Thần Vực (486,104)

 

 

Nhiệm vụ Tu Chân 2 của Cửu Lê yêu cầu đánh 20 tên Lưu Ba Hải Đạo tại Lưu Ba Sơn(-43,-187) .

 

Hoàn tất nhiệm vụ bạn về gặp NPC Tư Hử trả Q là xong nha !

 

12.   Hoài Quang : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Hoài Quang là NPC Linh tại Thần Vực (226,-417)

 

Sauk hi nhận Q Tu Chân 2 hệ thống sẽ tạo ra một quái vật có tên Mục Tiêu và tên của bạn phía dưới, đánh xong quái này bạn sẽ về gặp NPC Linh để trả Q hoàn thành nhiệm vụ.

13.   Liệt Sơn : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Liệt Sơn là NPC Triệu Đoạn ở Thần Vực (305,-360)

 

Nhiệm vụ của bạn là thu thập 03 Thông Linh Thảo ở Lưu Ba (-270,421), lưu ý bạn không được để quái đánh khi đang hái. Hái đủ 03 cây bạn quay về gặp NPC Triệu Đoạn để trả hoàn tất nhiệm vụ Tu Chân 2.

 

14.   Thiên Hoa : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Thiên Hoa là NPC Đông Phương Bạch tại Thần Vực (316,-403)

 

 

Nhiệm vụ yêu cầu bạn thu thập Vọng Nguyệt Thảo tại Lưu Ba(-209,-255). Bạn sử dụng NPC dịch chuyển sang Lưu Ba, sau đó chạy qua sông đến Đồng Loạn Thạch để hái Vọng Nguyệt Thảo nha.

Để đi qua sông bạn đến các bến phà (khoanh vuông ánh phía dưới) và nhảy xuống dòng nước để sang sông nhé.

15.   Thái Hạo : Q Tu Chân - Nhị Trọng

NPC làm nhiệm vụ Tu Chân của Thái Hạo là NPC Trường Không ở Thần Vực (472,109)      

Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ được cử đi trò chuyện cùng Sóc Chỉ Khuê sau đó được yêu cầu đánh Boss Tà Thần Tượng ở Lưu Ba (-145,412), đánh xong boss này bạn quay về gặp NPC Trường Không để hoàn thành.

Top