Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Chuyển Sinh 3/17/2017

 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Chuyển Sinh

Khi bạn đạt cấp 150 –Tu Chân tầng 5, hệ thống sẽ cho bạn tiếp nhận nhiệm vụ Bạch Nhật Thăng Thiên tại NPC Thiên Tôn Thái ThượngThanh Vân Môn (139,111)


Sau khi nhận 2 nhiệm vụ Bạch Nhật Thăng Thiên và Niết Bàn Phi Thăng là bạn đã chuẩn bị cho quá trình Thăng Thiên đổi kiếp sắp tới.

Để thực hiện quá trình Thăng Thiên bạn cần có được Niết Bàn Kim Ấn
Hãy đến với NPC Hiên Viên Tổ SưThanh Vân Môn (1,-432) tiếp tục làm chuỗi nhiệm vụ ở đây để có thể nhận được Niết Bàn Kim Ấn.

Lưu ý : Dùng Tinh Bàn lưu lại vị trí này nhé, sẽ còn qua lại nhiều lần !

-        Các bạn kích vào NPC Hiên Viên Tổ Sư rồi trọn Nhiệm vụ Phi Thăng Chi Lộ

Chuỗi nhiệm vụ để lấy Niết Bàn Kim Ấn gồm 3 giai đoạn như sau :

a.     Số Kiếp


 

-         Đem 50 Hồ Lô Ngào Đường đến cho Tiểu Hoàn

Bạn đến gặp Tiểu Hoàn và chọn Q Thần Kỳ Bống Bống Đường  để đổi Hồ Lô Ngào Đường nhé.

-        Hồ Lô Ngào Đường dùng Hổ Phách Băng Tinh để đổi, đối với những bạn có sẵn KNB và muôn làm Q nhanh hãy theo cách này nhé.

-        Hổ Phách Băng Tinh mua trên SHOP với giá 1 KNB

-        Đánh 49 Tu La Vân Du Thiên Tướng

Đây là cách hầu hết mọi người đều chọn để Thăng Thiên, bạn có thể AutoTổ Đội với những người khác để làm Q

Tu La Thiên Tướng xuất hiện ở Tu La (-247,253)

-        Đem 1000 vàng đến Chủ Tiền Trang trả Q.

Lưu ý : Nhiệm vụ này có khả năng thất bại và mất vàng, nên nếu bạn có sẵn vàng mới nên làm nhé

 

Hoàn thành Q Kiếp Số hãy quay về Hiên Viên Tổ Sư hồi báo.

 

b.     Trùng Thú Nguyên Thần

Nhiệm vụ Trùng Trú Nguyên Thần có 3 sự lựa chọn như sau:
- Đánh 999 con Linh HầuThanh Vân Môn

 
- Đánh 999 Tử Trạch Cô Hồn Tử Trạch

 


- Đánh 999 Đệ Tử Thần Hỏa Giáo tại Thần Châu (798,157)

 Đây là cách người chơi thường chọn, vì quái Đệ Tử Thần Hỏa Giáo đứng gần nhau và số lượng khá đông

 


Hoàn thành nhiệm vụ hãy về gặp Hiên Viên Tổ Sư để hồi báo


c. Tối Hậu Tâm Kết


 

Khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ được dịch chuyển đến Man Hoang, nơi có Boss Tiểu Thiên. Nhiệm vụ của bạn là đánh bại Boss này.

Nên nhờ người giúp vì Boss rất khỏe nếu nhân vật của bạn chưa nâng cấp trang bị nhiều

 

 

 

Nếu bạn bị lỡ nhiệm vụ có thể quay lại vị trí Man Hoang (35,418) để thấy lại Boss nhé


Đánh xong Boss Tiểu Thiên bạn hãy quay về gặp NPC Hiên Viên Tổ Sư để trả nhiệm vụ và nhận Niết Bàn Kim Ấn.

 

 

Tiếp tục trò chuyện với NPC để hoàn thành Nhiệm vụ Thăng Thiên nhé

 

 

Cuối cùng bạn hãy bấm Phím tắt Q để thấy lựa chọn Thăng Thiên của mình sau này nhé :

 

 

Top