Phần Hương

Đặc điểm: Mượn sức của lửa tăng cường sức mạnh bản thân đồng thời cũng là vũ khí để sát thương địch thủ, có năng lực toàn diện, tính sinh tồn rất cao.

Chi Tiết >>
Top